Františkánský klášter v HájkuFotokronika

2017

   Nebe v Hájku   Terciáři 17. a 18. 11. 2017

Prodloužený víkend o státní svátek ve dnech od pátku 17. do soboty 18.11 využili terciáři od Eliáše a háječtí přátelé, aby zazimovací brigádou připravili klášter na novou zimní sezonu. Nebylo to však jen o práci, ale i o velmi družném společenství jednotlivců všeho věku a hlavně o setkání několika rodin i s malými dětmi, které tyto dny využili nejen pro duchovní posilu danou mší svatou, ale též prací k oslavě Pána podle sil, možností a věku. Kromě tradičních čistících prací po celém klášterním areálu se taky hodně pokročilo při čištění lesa. Takže se Hájek opět pozvedl.   Brontosauři 10. až 12. 11. 2017

Víkend v Hájku od 10 do 12.11. zaplnili Brontosauři. Desítka mladých lidí, převážně vysokoškoláků se snažila v rámci svých možností zvelebit klášter a jeho okolí. Skupinka chlapců u Božího hrobu mýtila ze země kořeny a skupinka děvčat hrabala listí a hrdě se přejmenovaly na hraběnky. Po práci měli ještě dost síly na různé hry a společnou zábavu.   Poslední letošní hájecká pouť 4. 11. 2017

Poslední letošní hájecká pouť se vzpomínkou na všechny věrné zemřelé se konala v sobotu 4. 11. Hlavním celebrantem byl P. Daniel Janáček O.Praem, farář ze sousední farnosti Řepy a Úhonice. Spolu s ním byl u oltáře bratr Eliáš, který na závěr bohoslužby všem aktivním pomocníkům poděkoval a zároveň všechny zúčastněné pozval na zazimovací brigádu. Přes poměrně chladné počasí na tuto pouť připutovala téměř osmdesátka poutníků.   Ministrantská brigáda 27. - 29. 10. 2017

Na poslední říjnový víkend se do Hájku sjela asi dvacítka chlapců z našich farností k pravidelné ministrantské brigádě. Polovina z nich přijela z Moravské Třebové i s bratrem Cypriánem, další byli z Plzně, Prahy a z Kladna. Celou akci měli na starosti junioři, zvláště Bernard se Šimonem. Aktivně byli zapojeni i Marek s Josefem a Vojtou. Velkou posilou byli bratři Juniper, Bonaventura, Eliáš, Vianney, Filip a Michal. Zvolené téma, které prolínalo celou akci, bylo v duchu „Pronásledování křesťanů v dnešní době“. Již páteční večer byli mladí ministranti seznámeni s akcí „K“, kterou v roce 1950 byli během jedné noci zlikvidované všechny mužské kláštery. Celou událost si přiblížili živým ztvárněním této události. Část chlapců hrála bratry v klášteře, část byla komandem, které uprostřed noci vtrhlo do kláštera, aby naplnili komunistickou strategii postupné likvidace církve. Bratr Šimon, který byl pro tento večer kvardiánem v Hájku, velmi živě a starostlivě povzbuzoval bratry k věrnosti… Na všechny zúčastněné tento akční večer zanechal hluboký dojem. Úklidových, likvidačních a pálících prací je zvláště díky lesu víc než dost. A chlapci se snažili. V sobotu večer společně shlédli film „Život je krásný“. Šimon v průběhu celého víkendu s nimi postupně natáčel různé scénky do videoklipů a chlapci z toho byli opět přímo nadšení. Korunou každého dne byla mše svatá a na závěr i úklid, kterým zahladili všechny blátivé stopy.
Video z brigády


   Návštěva neratovických maminek 24. 10. 2017

V úterý 24. 10. do Hájku přijela skupinka matek ze vzdálených Neratovic, aby si zde udělaly malou pouť a duchovně se posílily pro nelehký úkol k výchově svých malých ratolestí.   Pouť křížových sester 22. 10. 2017

V neděli do tohoto stále ještě svatebního prostoru přijela skupinka křížových sester, aby uvnitř Lorety spolu s Vianneyem slavili svou poutní mši svatou, kterou využilo též několik již probuzených svatebních hostů a dělníci, kteří pracují na obnově střechy západního křídla.   Svatba pod širým nebem 21. 10. 2017

V sobotu 21. 10. se v prostranství před Loretou uskutečnila již čtvrtá letošní hájecká svatba. Slavnostní obřad, při kterém si Ondřej a Tereza před církví a před Bohem slíbili lásku, úctu a věrnost, vedl P. Stanislav Gura, který svým velmi přátelským kázáním dojal i mnohé svatebčany, kteří byli poprvé na něčem církevním. Následovala velkorysá svatební hostina, která se odehrávala v prostranství přilehlých ambitů. Počasí bylo na toto roční období výjimečně přívětivé, takže se více než dvě stovky svatebčanů mohlo dlouho do noci těšit z lásky a z pohostinnosti novomanželů. A někteří, i když měli k disposici vyhřátý prostor pokojíčků a krbovky, raději ani nešli spát.


   Návštěva školáků 11. 10. 2017

Ve středu 11. 10. připutovali unhošťští osmáci se svými učiteli i s ředitelem školy na prohlídku kláštera. Z třicítky žáků kromě jedné slečny ještě nikdo nebyl v Hájku. Pro všechny bylo toto místo velkým objevem, i když hájecký klášterní areál je součástí unhošťské farnosti.   Pouť ke svatému Františkovi 7. 10. 2017

V sobotu 7. 10. slavil poutní mši svatou s titulem ke svatému Františkovi samotný provinciál bratr Jakub, který poutavě všem zúčastněným odkrýval Františkovu jedinečnou vydanost nebeskému Otci. Přes určitou nepřízeň počasí připutovalo na devadesát poutníků, kteří se po mši svaté a loretánských litaniích rádi nechali zahřát teplou polévkou.   Pouť se křtem 23. 9. 2017

V sobotu 23. 9. byla další z hájeckých poutí, kterou sloužil Antonín Klaret, dřívější farář od Panny Marie Sněžné. Tentokrát však již musel přijet až z Uherského Hradiště, kam se před třemi týdny přestěhoval. Obohacením byly dva křty, které měl zase v režii Vianney. A tak se navzájem doplňovali, že spolu vytvářeli krásně sehraný kněžský tým. Poutníků byla asi stovka.   Hlavní hájecká pouť 9. 9. 2017

Hlavní pouť ke Svátku Narození Panny Marie, která se letos konala v sobotu 9. 9., přesahovala všechny předcházející hájecké poutě. Hlavním celebrantem byl pan kardinál Dominik Duka OP, který nejdříve požehnal poutní kapličku a poté v klášterním areálu sloužil slavnostní mši svatou. Poutní kaplička číslo 18 byla asi před třiceti lety účelově srovnána se zemí a nyní, za přispění celé řady institucí a dárců, zvláště díky iniciativě paní Kateřiny Pařízkové, byla znovu vybudována. Město Hostivice, na jejímž katastrálním území se tato kaple nachází, využilo událost žehnání ke slavnostem celého města a svůj bohatý kulturní program mělo až dlouho do noci. Překonal se i pan kardinál, když po slavnostním žehnání, které se odehrálo za účasti několika politických osobností, hostivického starosty, muzikantů a pěvců a hlavně za účasti velkého množství poutníků i s Pannou Marií na krásně vyzdobených nosítkách, nesenou čtveřicí bratří, putoval asi dva kilometry poutní cestou v doprovodu Vianneye až do kláštera, kam již připutovalo další množství poutníků, aby všichni společně mohli slavit mši svatou. Mši svatou doprovázel kbelský kostelní sbor, který se velmi pečlivě na tuto slavnost připravil. Po slavnostním obědě VIP a po bohatém občerstvení připraveném pro všechny poutníky, měl pan kardinál živé slovo na všechny možné otázky kladené moderátorem bratrem Filipem. Poté následoval koncert kbelského sboru a výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s požehnáním. Počet poutníků při této pouti letos dosáhl asi na osm set.


   Posvěcení kapličky číslo 18 - 9. 9. 2017
   Svatba 2. 9. 2017

V sobotu 2. 9. proběhla další významná hájecká svatba, při které si František i Bohunka před asi dvěma stovkami svatebčanů slíbili lásku, úctu a věrnost. Předcházela tomu týdenní příprava celého klášterního areálu a pak následoval další týden úklidů. Ale svatba to byla mimořádná.   Charismatické setkání New Dawn 23. - 27. 8. 2017

Největší událostí však bylo charismatické setkání New Dawn, které se v Hájku letos konalo od středy 23. do neděle 27. 8. Letošního pátého ročníku se zúčastnily téměř tři stovky lidí, kteří měli v rámci velmi bohatého programu možnost prohloubit svou víru a svůj osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. Modlitby, chvály, zpovídání, přímluvné modlitby, mariánské procesí, přednášky, konference, téměř trvalá adorace ve dne i v noci a hlavně mše svaté, vtáhly všechny účastníky do kousíčku nebe na zemi. Účastnilo se mnoho rodin s dětmi, kdy nejmladšímu účastníku bylo pouhých sedm týdnů. Hlavní program se odehrával ve velkokapacitním stanu ve štěpnici a pak na nádvoří před Loretou. Organizátoři akce s doprovodným týmem Angličanů byli ubytováni v klášteře, ostatní měli své stany ve štěpnici.


   Srpnová brigáda 19. 8. 2017

V sobotu, 19. 8., se uskutečnila velká prázdninová brigáda, na kterou postupně přišlo na pětadvacet brigádníků, aby společnými silami upravovali hlavně zahradu ve štěpnici a taky něco málo v lese. Brigádníci s velkým zápalem po celý den sekali trávu, hrabali a odváželi ji na hromadu a taky se pálilo, co se spálit dalo.   Poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie 12. 8. 2017

Sobotní pouť k Nanebevzetí Panny Marie, v mírné anticipaci (12. 8.), sloužil známý kněz P. Miroslav Šimáček, který při mši svaté povzbuzoval svou živou mariánskou úctou všechny poutníky, kterých přes výkyvy počasí připutovalo na osmdesát. Nejmladší účastnici byly dva týdny, nejstarší poutnici bylo něco přes devadesát let. Po mši svaté otec Miroslav krátce přiblížil situaci litoměřické diecéze a své působení ve farnostech, které má v současné době na starosti.   Hájecká "Porciunkule" 2. 8. 2017

Letošní hájeckou Porciunkuli sloužil P. Josef Žák, spirituál pražského kněžského semináře. Přestože byl pracovní den a mše svatá byla v 18.00 hodin, opět připutovala asi sedmdesátka poutníků z širokého okolí. P. Josef ve své promluvě mimo jiné ukazoval, kdo je pravým mariánským ctitelem a co to obnáší. Po mši svaté byla možnost u táboráku před klášterem opékat klobásky. Mnohé tato činnost docela bavila až skoro do nočních hodin.   Poutní mše svatá 22. 7. 2017

V sobotu 22. 7., o svátku svaté Marie Magdalény, byla slavena další z poutí, kterou sloužil P. Vladimír Slámečka. Svou kněžskou horlivostí a s vysokoškolským talentem v promluvě poutavě srovnával Marii Magdalénu s apoštolem Janem, kteří v jistotě víry a jedinečnou láskou, spolu s Marií, Ježíšovou Matkou, zůstali pod Kristovým křížem, aby pak jako první mohli mít zkušenost se Zmrtvýchvstalým. Přes žhavé počasí připutovala asi sedmdesátka poutníků.   Letní škola Marie 7.-16. 7. 2017

V pátek 7. 7. se do Hájku postupně sjela velká skupina dospělých i s dětmi, aby zde prožili Letní školu Marie. Po deset dní Hájek kvetl pod každodenním bohatým programem přednášek, modliteb, sdílení, zpěvů a mší svatých, v duchu charismatické obnovy s centrem u loretánského domku Panny Marie. Na více než padesátku účastníků místo setkání velmi zapůsobilo a již plánují další hájecká setkání. Součástí hájecké letní školy byla mimo jiné zkušenost s pouští, evangelizačním svědectvím v centru Prahy a v předvečer ukončení proběhl večerní a noční obřad pro další nováčky této školy, k vykročení do života z víry a k přijetí Božího slova pod ochranou Panny Marie.   Oslava narozenin 1. 7. 2017

V sobotu 1. 7. v Hájku oslavila své kulaté životní výročí Magda Tuslová, jedna z hájeckých dobrovolníků. Oslava začala odpoledne děkovnou mší svatou, kterou sloužil P. Stanislav Gura, biskupský vikář pro charitu a spolu s ním byli u oltáře další čtyři kněží. Blízcí a přátelé oslavenkyně pak v bohatém programu a při plných stolech nejrůznějších dobrot pokračovali ve slavení až do půlnoci.
   Poutní mše svatá se svatbou a žehnáním aut 24. 6. 2017

V sobotu 24. 6. byla slavena další z poutních mší svatých, při které si ženich a nevěsta slíbili lásku, úctu a věrnost až do smrti. Po mši svaté pak Eliáš spolu s Vianneyem požehnali všechny přistavené dopravní prostředky, kterých bylo opět víc než dost.
   Rodinný Hájek 16.-18. 6. 2017

Víkend od 16. do 18. 6. Hájek obsadili farníci od Panny Marie Sněžné, aby zde spolu s Eliášem prožili čas k duchovnímu občerstvení, i se zapojením do různých venkovních prací ke zvelebení kláštera. Pro mnohé městské obyvatele je takto prožitý víkend víc, než pobyt u moře.
   Poutní mše svatá 13. 6. 2017

V úterý 13. 6., na svátek svatého Antonína, byla ve večerních hodinách slavena další poutní mše svatá, kterou sloužil provinční vikář Jeroným Jurka. Na závěr mše svaté požehnal více než třiceti dětem, které tam připutovaly se svými rodiči, a poté požehnal připravené květiny, které si poutníci mohli na památku odnést domu. Po mši svaté a po zpívaných loretánských litaniích v loretánské kapli, se opět část poutníků přesunula před klášter, kde vzplál ohýnek na opékání vuřtíků.   Rodiny v Hájku 11. 6. 2017

V neděli odpoledne 11. 6. do kláštera přijelo asi patnáct rodin i s dětmi, aby se zde pod duchovním dohledem P. Josefa Žáka, spirituála kněžského semináře, povzbudili ve víře a posílili vědomí hodnoty křesťanské rodiny. Pro děti to byla zase příležitost se vydovádět v prostranství, které mnohonásobně přesahuje rodinné zahrádky nebo jen malé panelákové byty. P. Josef nejdříve v Loretě sloužil mši svatou, poté si vzal samostatné povídání s muži – otci a po nich povídání s ženami – matkami. k večeru se všichni přesunuli před klášter na opékání špekáčků.   Brigáda "Školy Marie" 2.-3. 6. 2017

První červnový víkend přijela do Hájku skupinka brigádníků ze „Školy Marie“, aby vyčistily a připravily prostory kláštera ve všech celách východního i západního křídla pro červencovou „Letní školu Marie“. Pracovali s velikým nasazením a pod jejich péčí klášter opět zkrásněl.
   Pouť k Navštívení Panny Marie 31. 5. 2017

Titul „Navštívení Panny Marie“ kterému je zasvěcena zdejší Loreta, jsme slavili poutní mší svatou přímo na den svátku, a to ve středu 31. 5. ve večerních hodinách. Připutovala asi stovka poutníků, kteří se po mši svaté, kterou sloužil náš o. Michal Pometlo, zčásti přesunula k ohništi na opékání vuřtů.


   Víkend spořilovské farnosti 26.-28. 5. 2017

Poslední květnový víkend se Hájek stal útočištěm spořilovské farnosti. Již v pátek večer přijela první skupina farníků, aby zajistila a připravila vše potřebné na další dny. Spolu s nimi přijel i Petr Regalát, aby své ovečky provázel od samého začátku akce. v sobotu pak připutovali další farníci, a kromě zbožnosti, která je v Hájku takovým výchozím prvkem, udělali i velký kus práce, když čistili les i zahradu od hromad roští, které ještě nebylo uklizeno – spáleno - z předcházejících brigádnických akcí. Na neděli přijel další autobus spořilovských farníků a tak mohli slavit velkou mši svatou i s bratrem Jakubem, který se takto potupně loučí svou farností.   Hájecké návštěvy 19.-20. 5. 2017

V pátek, bezprostředně po ukončení provinční kapituly do Hájku doputovala nahlášená skupina důchodců, která nešetřila obdivem. Téměř současně s nimi dorazila další skupinka dvaadvaceti žáků šesté třídy z církevní školy od Voršilek, která v Hájku zůstala až do sobotního rána a celý areál využívala pro různé hry a soutěže. Bezprostředně po nich přišla ještě jedna školní skupinka, a to druháčci z Jinonic. i jim se v Hájku moc a moc líbilo.
V sobotu 20. května měli v Hájku svůj farní den nejen farníci ze Střešovic, ale i salesiánští poutníci z Kobylis od svaté Terezičky a ministranti od Svatého Kříže se svými salesiánskými pastýři.   100. výročí fatimského zjevení v sobotu - 13. května 2017

Na sté výročí fatimského zjevení v sobotu 13. května sloužil P. Jan M. Vianney mši svatou pro více než dvě stovky poutníků, kteří se nenechali zviklat předcházející špatnou předpovědí počasí a připutovali. Nakonec se to všem vyplatilo. Nejen že nepršelo, ale vysvitlo i sluníčko, aby Matka Boží tímto gestem vyjádřila svou milou vděčnost. Mezi poutníky bylo též na padesát klientů z Domova Svaté rodiny z Liboce, pro které tato pouť byla životním zážitkem. Velkou skupinu poutníků tvořili farníci z holešovické farnosti, kteří se u Matky Boží společně modlili za dar uzdravení pro jejich bývalého duchovního otce P. Michalela Kimáka. Další výraznou skupinkou byli salesiánští ministranti od Svatého kříže s otcem Pavlem.   Pouť seniorů - 11. 5. 2017

Ve čtvrtek 11. května se uskutečnila další tradiční pouť seniorů, které se letos zúčastnilo více než sedmdesát poutníků. Mši svatou sloužil Kalist Mryka OFM, který byl u nás na návštěvě a právě v tento den slavil své kněžské jubileum. I pro něho to byl velký dárek, že mohl Matce Boží touto mší svatou pod širým nebem poděkovat za dar svého kněžství.

    Brigáda - „Staré páky“ - 6. 5. 2017

V sobotu 6. května se do Hájku z celé republiky sjely „Staré páky“, aby se svým kapitánem, emeritním biskupem Karlem Herbstem, přiložily ruce k dílu k obnově kláštera. Ráno v 7.30 byla nejdříve mše svatá, po ní letmá snídaně a pak již jen hurá do práce. Téměř čtyřicítka starších i hodně mladých mužů, otců i synů, během dne vytvořila nový obraz kláštera. Jistě se nezapomnělo na svačinku a posléze ani na vydatný oběd, který byl odměnou za celodenní nasazení.   Prvomájová pouť - 1. května 2017

Letošní poutní sezonu již tradičně uváděl bratr Filip, který neváhal přijet až z Brna. Ve své ohnivé promluvě všechny vyzíval k odzbrojení, ale hlavně nás samotných, abychom všechny ty rakety středního a dlouhého doletu, všech možných hněvů, zlostí a špatných emocí, které v sobě uchováváme a používáme vůči lidem kolem nás, abychom je odstranili. A teprve tak začíná mír ve světě. Poutníků bylo více než dvě stovky a přálo i pěkné počasí. Po celý den pak přicházelo množství dalších, zvláště cyklistů a turistů. K večeru připutovala ještě menší skupinka s P. Lukášem, který pro ně sloužil mši svatou v Loretě.   Brigáda – příprava na poutní sezonu v sobotu 22. dubna 2017

V sobotu 22. dubna přijelo do Hájku více než dvacet nadšených brigádníků, aby před poutní sezonou připravili prostory kláštera k důstojnému přijetí poutníků. Počasí téměř všechny brigádníky přinutilo pracovat uvnitř kláštera, což se nakonec ukázalo od Hospodina velmi moudré. A tak někteří zametali rozsáhlé klášterní ambity, jiní ze všech koutů vymetali pavučiny, další umývali všechna okna, dveře, podlahy a vůbec všechny prostory, které jsou v klášteře k disposici. Ale taky v pausách mezi dešťovými přeháňkami malá skupinka mužů odstranila smrk, který před časem padl na jeden z bývalých vojenských objektů u vstupní brány.   Ministrantská brigáda - 31. 3. - 2. 4. 2017

První velkou víkendovou akcí v tomto roce byla již tradiční ministrantská brigáda. Zapojili se zvláště bratři od Panny Marie Sněžné, asi proto, že to mají nejblíže. Kapitánem celé akce byl bratr Bernard, dále se zapojili bratři Pavel, Marek, Šimon, Kapistrán, Ginepro a též Vianney. Zúčastnili se ministranti od PMS, ze Spořilova, Kbel, Plzně a Brna.
Uprostřed brigády, která se z velké části odehrávala v lese a zaměřila se na čištění od náletových dřevin a hromad dříví, v Loretánské kapli se slavila krásná svatba, při které si Marek a Kateřina slíbili lásku, úctu a věrnost na celý život.
Téměř třicítka ministrantů byla též v rámci poznávání krásy stvoření uvedena znalým ornitologem Vítkem do tajemství života lesních ptáčků. Celá akce proběhla velmi zdárně.2016

   Silvestrovské setkání - 31. prosince 2016

Uprostřed hájeckého zimního spánku se areál probudil až na sklonku měsíce, aby přivítal skupinku přátel, kteří se chtěli u Panny Marie společně rozloučit se starým rokem a slavnostně vstoupit do roku nového. Bylo nutné předtopit, uklidit a připravit prostory tak, aby silvestrovský večer přivítal hosty s otevřenou náručí. Nejmladší účastnici bylo sotva několik týdnů, ale svým pokojným spánkem dávala svým rodičům najevo, že je zde plně spokojená. Vše probíhalo křesťansky silvestrovsky a směřovalo ke mši svaté, která začínala před půlnocí a končila po půlnoci. Bylo za co děkovat a je o co prosit. Kéž Panna Maria Hájecká nás provází a ochraňuje i v novém roce 2017.

   Zazimovací brigáda - 19. listopadu 2016

Listopad je měsíc ve kterém hodně padá listí, a protože Hájek je o hájku s mnoha listnáči, má co padat. Kromě toho bylo třeba hájecký areál zazimovat a uložit k relativnímu spánku. Rektor kláštera v dostatečném předstihu vyhlásil brigádu na sobotu 19. listopadu, které se nakonec zúčastnila téměř padesátka brigádníků, když tím nejmladším byl malý jednoroční František. Ten toho sice ještě mnoho neudělal, pokud ano, tak trochu jinak. Spolu s dalšími věkově blízkými byl však požehnáním celé akce.
Velkým přínosem byla i skupina františkánských terciářů s bratrem Eliášem, který na tuto brigádu navázal jejich duchovní obnovou až do neděle. i přes nepříliš dobré počasí se s velmi dobrou náladou všech zúčastněných udělalo velmi mnoho práce. Na závěr náleží velké poděkování všem, kteří se v průběhu celého roku nejrůznějším způsobem zapojovali do obnovy tohoto našeho krásného poutního místa.
Pán Vám žehnej.


   Tradiční dušičková mše svatá - 28. října 2016

V sobotu 28. října byla slavena tradiční dušičková mše svatá, kterou se uzavřela letošní poutní sezona. Za účasti více než stovky poutníků ji pod širým nebem sloužil místní rektor P. Jan M. Vianney Dohnal. Na závěr mše svaté Vianney poděkoval všem, kdo se v průběhu roku aktivně zapojovali do všech činností nutných k zajištění toho, co je často nenápadné a skryté, ale co podmiňuje srdečně otevřenou náruč poutního místa všem poutníkům.

   Malá scholka od Panny Marie Sněžné 21.-23 října 2016

Následující víkend 21.-23. října využila malá scholička od Panny Marie Sněžné, aby o samotě prožila něco z hájeckého dobrodružství a zároveň si nacvičila nové písně.

   Brontosaurus 14-16.října 2016

Víkend od 14 do 16. října klášter oživila skupinka asi patnácti mladých brontosaurů, kteří nejen rádi společně hrají, ale i zdatně a rádi společně pracují. a tak se i tito mládežníci vepsali do hájeckých stránek.

   Setkání chlapců, kteří hledají své povolání 7-9 října 2016

Tento poutní víkend využili bratři i k setkání chlapců, kteří hledají své povolání. Bratr Bonaventura, čerstvě pověřený zodpovědností za kandidáty, spolu s bratrem Jakubem a juniory, připravili velmi hutný program, aby pětice mladých mužů při setkání zahlédla něco jedinečného ze života současného františkánství.   Poutni mše svatá k poctě svatého Františka - 8. října 2016

V sobotu, 8. října byla mše svatá k poctě svatého Františka, kterou sloužil dominikánský terciář P. Vladimír Slámečka. a tak byla opět naplněna františkánsko – dominikánská tradice vzájemného přátelství. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo asi sedmdesát poutníků. Tradiční horká polívka v zatopené krbovce po mši svaté přišla všem vhod. Při mši svaté Vianney pokřtil Kristýnku Kunstovou.   Poutní mše svatá - 24. září 2016

Další poutní mše svatá pod širým nebem se konala v sobotu, 24. září, kterou za slunečního počasí sloužil P. Daniel Janáček, premonstrátský soused z blízkých Úhonic. Opět připutovalo asi sto dvacet poutníků.

   Poutníci z Votic - 17. září 2016

V tomto termínu taky přijeli do Hájku farníci z Votic, aby srovnali náš bývalý klášter v jejich městě, který byl před časem prodán Městu Votice a nyní se s přispěním evropských dotací velmi citlivě obnovuje a slouží jako muzeum a kulturní centrum, s našim hájeckým klášterem, který si nachází svou cestu oživenou poutní tradicí.
   Ministrantská brigáda - 16-18. září 2016

O víkendu, 16.-18. září, v Hájku proběhla další, již tradiční ministrantská brigáda. v přípravě na tuto akci bratr Bernard, který byl opět pověřený velením nad touto akcí, celý týden pečlivě sledoval předpověď počasí, která hlásila studený a deštivý víkend, což se pak i téměř naplnilo. s obavami se vymýšlela práce ve vnitřních prostorách pro více než dvacítku chlapců, ale k našemu údivu pak byli všichni zúčastnění těmito nouzovými úklidy nadchnuti. v sobotu po ránu se docela vyjasnilo a mohly se konat i venkovní práce. Zúčastnili se chlapci z Plzně, Moravské Třebové a Prahy – Spořilova.   Hlavní hájecká pouť - 10. září 2016

Hlavní hájecká pouť se letos konala v sobotu 10. září. Opět ji předcházely dlouhodobé přípravy, aby poutníci z blízka i z dáli mohli prožít den plný pěkných překvapení. Brňáci zajišťovali z velké části venkovní občerstvovací stánky a atrakce, jako např. nafukovací skákací hrad pro malé děti. Též přijel komik Víťa Marčík mladší, aby v odpoledním představení pobavil nejen ty nejmenší, ale i mnohé dospěláky. Hlavním a stěžejním programem však jistě byla mše svatá, kterou sloužil brněnský děkan P. Václav Slouk. Poutníků připutovalo více než pět stovek. v odpoledních hodinách pak byla ještě adorace před Nejsvětější svátostí se svátostným požehnáním, kterou se letošní hlavní hájecká pouť dovršila. Sluneční počasí umocnilo vděčnost všech poutníků.   Poutníci z Třebíče - 9. září

V pátek, 9. září, do Hájku přijel autobus s poutníky z Třebíče, kteří na okružní cestě po poutních místech zavítali i do našeho kláštera, aby si ho nejen prohlédli, ale aby v Loretánské kapličce slavili mši svatou. Po ní náš 94-letý otec Benedikt všem poutníkům ohnivě promlouval do srdce.

   Charismatické setkání NEW DAWN - srpen 2016

Celý následující týden byl v Hájku ve znamení již tradičního čtvrtého ročníku NEW DAWN. v neděli 14. srpna se začali sjíždět hlavní organizátoři, Eva a Martin, Terezka a další z přípravného týmu, včetně sedmičlenné delegace z anglického Wolsinghamu, které je již více než třicet let nositelem tohoto charismatického hnutí. Ve středu se pak vše dalo do pohybu, do kterého byli z bratří zapojeni Vianney, Filip, Jakub, Bernard, Kapistrán, Šimon a pak též další diecézní kněží, zvláště Petr Beneš, farář z Brna Židenic, který všem přednáškám dával duchovně hluboký a zároveň humorný ráz. Nejvzdálenějším účastníkem byl tentokrát padre Fernando, který přiletěl až z Columbie. Všem nám tam chyběl Robert Mayer, minorita, který se však do dění zřejmě zapojoval z nebeských výšin. Celkem se zúčastnilo více než dvě stě mladých i starých, aby se všichni stali o hodně mladšími. Ve štěpnici byl postavený velký stan, v němž se odehrávalo veškeré dění, včetně mší svatých a adorací. a kolem dokola bylo zúčastněnými vybudováno stanové městečko, asi šedesáti stanů různých velikostí. Jedinečné počasí umocnilo jedinečnost všeho, co se tam po tato dny odehrávalo. Jistě i kladenský pan hrabě z rodu Žďárských se svojí chotí, zakladatelé tohoto poutního místa, by měli radost. Bližší informace o tomto charismatickém hnutí i o hájeckém konání jsou na webových stránkách: newdawn.cz.   Poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie - 13. 8.2016

V sobotu 13. srpna byla další z hájeckých poutí. Hlavním celebrantem byl tentokrát bratr Jakub, který s Vianneyem a dalšími asi sto třiceti poutníky oslavili Nanebevzetí Panny Marie.

   Hájecká Porciunkule - 2. 8. 2016

V úterý na Porciunkuli 2. srpna, byla mše svatá slavena výjimečně až k večeru. Počasí stále hrozilo přeháňkami, ale přesto opět přišlo na 130 poutníků, které otec Michal Pometlo oslovil odkrytím porciunkulových odpustků, které stojí za to získat. Po mši svaté a litaniích ještě velká část poutníků zůstala na opékání špekáčků na táboráku před klášterem.

   Další z hájeckých poutí - 30. 07. 2016

V sobotu, 30. července měl poutní mši svatou celebrovat hájecký veterán P. Jaroslav Ptáček, křížovník, který byl však v týdnu hospitalizován a zastupoval ho P. Vladimír Slámečka, dominikánský terciář. Připutovalo na 130 poutníků. Všichni byli povzbuzení emočním kázáním kazatele o duchovním boji a síle modlitby. Byli jsme povzbuzeni k tomu, abychom neztráceli naději a vytrvale se modlili za pokoj a mír, který je v této době tak ohrožený.

   Mezinárodní zastavení účastníků Světového setkání mládeže
  18. - 22. 07. 2016

V sobotu, 16. července, na svátek Panny Marie Karmelské, se uskutečnila další z hájeckých poutí, kterou vedl karmelitán z Liboce P. Antonín Příkaský. Bylo znát, že téma Panny Marie je mu nesmírně blízké a tak hluboce oslovil asi stovku poutníků, kteří i přes velké horko připutovali.

   Poutní mše svatá na svátek Panny Marie karmelské - 16. 07. 2016

V sobotu, 16. července, na svátek Panny Marie Karmelské, se uskutečnila další z hájeckých poutí, kterou vedl karmelitán z Liboce P. Antonín Příkaský. Bylo znát, že téma Panny Marie je mu nesmírně blízké a tak hluboce oslovil asi stovku poutníků, kteří i přes velké horko připutovali.

   Poutní mše svatá s žehnáním dopravních prostředků - 25. 06. 2016

V sobotu 25. 6., za výjimečně slunečního počasí, kdy se teplota blížila ke čtyřicítce, sloužil mši svatou Eliáš s Vianneyem. Po mši svaté a litaniích k Panně Marii se před klášterem konalo žehnání všech dopravních prostředků, které byly poutníky přistaveny. Žehnání začínalo u kočárků, pak byly požehnány kola, motorky, auta i místní sekačky. Poutní mši svaté již od pátečního večera předcházela tradiční přípravná brigáda, včetně s celonoční adorací. Pouti se zúčastnilo asi osmdesát odvážných poutníků, kteří kde mohli, vyhledávali vzácný stín.


   Pouť k svátku svatého Antonína -11. 06. 2016

Při pravidelné pouti v sobotu 11. 6. o. Antonín Klaret při mši svaté žehnal nejdříve květiny, jak bývá zvykem při svátku svatého Antonína, pak žehnal dětem, jak bylo zvykem Pána Ježíše. Měli radost děti i rodiče. a jak bylo přitom řečeno, i děti jsou takovými krásnými květinami...
   Farní víkend spořilovské farnosti 3. - 5.06.2016

První červnový víkend patřil spořilovské farnosti, která pod otcovským dohledem svých duchovních pastýřů Jakuba a Regaláta využila toto místo jak ke zbožnosti a odpočinku, tak i k práci. Klášter pod jejich pracovním nasazením velmi prohlédl. Podle svědectví zúčastněných maminek se jejich děti ani nechtěly dívat na pohádky, ale s motyčkami, košťátky a lopatkami se zdatně připojovaly k dospělým, aby jim pomáhaly. Tak opět vidíme, jak příklady rodičů působí na děti…..


   Poutní mše svatá k Navštívení Panny Marie - 28. 05. 2016

V sobotu, 28. května, byla další z hájeckých poutí, kterou slavil o. Jeroným. Kromě Vianneye, Eliáše, Klareta a Michala byli u oltáře ještě další polští kněží, kteří dlouhodobě působí v naší arcidiecézi a to o.Mariuš, Edvard a Richard, aby spolu s dalšími poutníky, zvláště však četnými sestřičkami z různých kongregací, františkánek z Radotína, alžbětinka z nunciatury a boromejek, vytvořili milé překvapení polským sestrám od andělů, které více než osmnáct let působili na arcibiskupství a nyní budou přecházet na nové místo do Brna. Po slavnostní mši svaté k Navštívení Panny Marie pokračovalo bohaté pohoštění kněží a sester v sále krbovky, kde na sestry andělky čekala řada překvapení.
   Pouť seniorů - 26.05.2016

Ve čtvrtek, 26. května, se konala již tradiční mše svatá pro seniory. Mši svatou ze slavnosti Těla a Krve Páně pro asi šedesát poutníků sloužil o. Vianney. Nemalá část seniorů putovala za zpěvů a modliteb alespoň část z poutní cesty z Hostivic až do Hájku pěkně pomalu pěšky. a všichni došli. Někteří však raději přijeli autem.


   Rodinný hájek - 21. 5. 2016

V pátek a v sobotu 20. a 21. května se v klášteře v Hájku konala super akce - setkání rodin s dětmi. Letos se sešlo 13 rodin - okolo 50 dospělých a dětí. Program byl pestrý - práce v místním hájku, konečně vráceném bratřím františkánům, polední mše, sportování a odpolední výprava s bojovkou, prohlídka kláštera, večerní grilování se seznamovací hrou, dětská výtvarná dílna, výborné jídlo, pivo, počasí, super nálada a nová přátelství. Díky Eliáši, holky z Luciána, Lucko a všichni. Těšíme se na pokračování ...


   Vigilie Slavnosti seslání Ducha svatého - 13.05.2016

V pátek 13. května byla v klášteře svatební hostina o více než tři sta svatebčanech. Jídlo, pití, zpěv i tanec zajišťovaly rodiny ženicha a nevěsty, takže svatební veselí mohlo nerušeně probíhat až do raných hodin. Po ukončení svatebního veselí začaly přípravné práce na slavení večerní Vigilie Ducha svatého, kterou sloužil generální vikář plzeňské diecéze, Mons. Josef Žák. Do toho všeho klášter navštívila jedna rodina aktivních katolíků z Koreje. Všem bylo velmi povzbuzující naslouchat autentickému svědectví ze života křesťanů na dálném východě a jejich hlubokému smyslu pro pospolitost a vzájemnou službu i charitu. Již se nedivíme, proč křesťanství v Koreji tak roste.


   Františkánští junioři 7.-8. května 2016

Junioři se bezprostředně poté vracejí do Hájku na své víkendové setkání, aby ho využili zvláště k čištění prvního kousku vráceného lesa. Moc se jim tam líbilo a taky udělali kus poctivé fyzické práce, která jim dala příležitost vyčistit hlavu od studia a počítačů.

   Rohožková kapitula bratří 1.-3. května 2016

V neděli, 1. května, hájecký klášter opět nebývale rozkvétá, když se k večeru v jeho prostorách schází téměř celá naše provincie k rohožkové kapitule. v pondělí, při večerní rekreaci, oslavili Šebestián a Lukáš své letošní padesátiny. Bratři junioři pro ně připravili nezvykle zajímavý a dramatický program, i s ohňostrojem.


   Otevření poutní sezony - 30. 4. 2016

Na poslední, v pořadí již pátou dubnovou sobotu byla otevřena brána kláštera k nové poutní sezoně. První letošní hájeckou poutní mši svatou již tradičně sloužil bratr Filip z Brna. Poprvé však přijel bez svého věrného průvodce Maxe. Poutníků přišlo kolem dvou set.
   Brigáda - příprava na poutní sezonu - 23. 4. 2016

Na čtvrtý dubnový víkend byla do Hájku svolána velká brigáda, která měla za cíl připravit celý areál na poutní sezonu. Do akce se zapojili nejen mládežníci od Panny Marie Sněžné, ale též četní háječtí přátelé z celého okolí. Nakonec to bylo více než třicet statečných pomocníků, kteří již zvládli velký kus práce. Podmínkou k pracovnímu nasazení musí být vždy kromě dobré motivace i dobře zajištěná kuchyně, a to byla.


   Ministrantská brigáda - 9. 4. 2016

Na druhý dubnový víkend se v Hájku uskutečnila již tradiční ministrantská brigáda, které se tentokrát zúčastnilo více než třicet chlapců z našich františkánských farností, zvláště z Brna, Plzně, Moravské Třebové a Spořilova. Potěšitelné bylo i zastoupení bratří. Vianney, Eliáš, Jakub, Bernard, Šimon, Marek a Martin, dále Kapistrán, Ginepro a Šebestián. První skupinka v navráceném lese obnovovala prostor kolem božího hrobu, další tým pod taktovkou Ginepra ve sklepě likvidoval armádou zbudovaný podstavec staré vodárny, další skupinky pracně oklepávaly zvětralou omítku v prostorách glorietu, upravovaly terén ve štěpnici a na dalších místech areálu, ale hlavně opět mocně planul likvidační oheň v zahradě, bez kterého by ministrantská brigáda ani nemohla být. Akci měl na starosti junior Bernard, který se opět osvědčil.


   Scholka od Panny Marie Sněžné - 31. 1. 2016

Díky prodlouženému víkendu, který byl pro školáky dán pololetními prázdninami, byl klášter v Hájku od čtvrtka až do neděle 31. ledna okupován malými holčičkami ze scholky od PMS, které si zde, pod vedením slečny Lucie Školoudové a taky trochu i bratra Eliáše, hrály a zpívaly. Bratr Eliáš měl pro ně též trochu zbožnosti a tak byli všichni spokojení.   Terciáři ze Staré Boleslavi - 24. 1. 2016

Kromě občasných návštěv kvůli kontrole se první letošní akce uskutečnila až o víkendu od 22. do 24. ledna. Bratr Eliáš si do Hájku pozval své staroboleslavské terciáře, aby je uprostřed zimy zahřál Božím slovem a společně prožitým společenstvím.2015

   Malá scholka od Panny Marie Sněžné - 28. 11. 2015

Poslední listopadový víkend byla v Hájku pod vedením Lucie Školaudové malá scholka od PMS, aby se nikým nerušeni nejen více sezpívali, ale se i spolu trochu vydováděli. v neděli si však museli přivstat, aby mohli být na mši svaté, kterou pro ně sloužil o. Eliáš, který vzápětí odjížděl na mši svatou k Panně Marii Sněžné.   Zazimovací brigáda - 21. 11. 2015

V sobotu 21. listopadu se v Hájku uskutečnila zazimovací brigáda. Bylo třeba uzavřít sklepní okna, udělat větší pořádek ve skladovacích prostorách a hlavně shrabat listí, kterého tam bylo opět požehnaně. Přišlo dvanáct ochotných hájeckých přátel, někteří i s malými dětmi, takže bylo nejen opět veselo, ale i vše potřebné se udělalo.   Junioři farntiškánské rodiny - 13. - 15. 11. 2015

Víkend od 13. do 15. listopadu využili naši junioři a kandidáti, aby se spolu s osvědčenými bratry provincie, pod taktovkou bratra Jakuba, setkali s dalšími mladými muži, kteří hledají své místo v životě církve, možná i ve františkánské rodině. Program setkání spočíval ve vzájemném sdílení svých zkušeností s Bohem, v modlitbě, práci i v kultuře. Kromě asi třinácti bratří a dvou postulantů této možnosti setkat s bratry františkány využilo pět chlapců z celé naší republiky. a to z Kadaně, Uherského Ostrohu, Strážnice, Benešova a Liberce.


   Poslední poutní mše a oslava jubilea bratra Vianneye - 6. - 7. 11. 2015

Před poslední letošní poutní mší svatou, která se konala v sobotu 7. listopadu, Vianney, co by rektor hájeckého kláštera, jemně pozval své hájecké přátele, aby v předvečer této pouti společně oslavili jeho šedesátiny. Sešlo se na dvacet pět vianeovskyhájeckých přátel a spolu nejen oslavili, ale i děkovali Bohu za vše, co každému z nás dává.
Samotná pouť probíhala za krásného listopadového počasí, ve spojení tradičních poutníků, brandýských terciářů a křtin malé Anežky. Všemu vládl otec Filip z Brna a překvapující byl i velký počet poutníků. Něco kolem dvou stovek. Bylo to velmi důstojné poděkování za letošní hájeckou poutní sezonu.
V návaznosti na tuto pouť otec Eliáš pokračuje v duchovně zábavném i pracovním tempu s rodinami terciářů MBS Stará Boleslav až do neděle. V průběhu tohoto setkání byla jedna z nich přijata do noviciátu.


   Rekolekce na téma svátost smíření - 23. - 25. 10. 2015

Víkend od 23. do 25. října zase obsadil bratr Eliáš, který se spolu s mládeží terciářských rodičů snažil navázat na činnost brontosaurů a všechny hromady dříví a klestí, které před čtrnácti dny mládežníci vyhrabali, převáželi na velké ohniště a s nadšením vše pálili. Samozřejmě se hlavně jednalo o jejich duchovní rekolekce na téma svátost smíření. Na jejich duchovní brigádu navázal otec Antonín Klaret, který zde v neděli odpoledne sloužil mši svatou pro senohrabsko – pražské společenství terciářů.


   Brontosaurus - 9. - 11. 10. 2015

Víkend od 9. do 11. října hostil mládežnické brontosaury. Tito vysokoškoláci se vztahem k přírodě si nejen rádi hrají, ale též se zápalem pracují, když předkládaná práce je smysluplná. a to byla. Uklízeli a čistili kousek lesa za klášterem, až k nepoznání, jak vše prohlédlo.   Slavnost sv. Františka - 3. 10. 2015

První sobota v říjnu patřila opět poutní mši svaté, kterou sloužil plzeňský generální vikář Mons. Josef Žák, který při mši svaté pokřtil svého prasynovce, narozeného jeho neteři, bydlící v Hostivicích. Velká rodina ze strany malého křtěnce rozšířila slavnostnost mše svaté a všichni zakoušeli i přízeň počasí, takže se pouť opět vydařila. Díky vodo-instalatérům se podařilo čerpat vodu na nouzový režim.   Ministrantská brigáda - 25. 9. 2015

V pátek 25. září přijelo do Hájku na dvacet ministrantů, včetně několika našich bratří, kteří přijeli z jednotlivých domů. Klíčovým úkolem bylo nejdříve vyřešit stále havarijní situaci nedostatku vody. Nakonec se musela přizpůsobit celá koncepce ministrantské brigády tak, že po večerním programu se všichni, kromě Vianneye a Marka, kteří zůstali v Hájku, přesunuli na noc do kláštera k PMS, kde je vody dostatek. Ráno, po příjezdu z Prahy, byla nejdříve sloužena mše svatá a po ní se chlapci mohli pustit do všech možných činností na vyklízení, kácení, uklízení, řezání dříví a nechyběla ani nejoblíbenější činnost, pálení všeho možného. O kuchyň se starala slečna Zuzana spolu s polskými sestrami od andělů. Chlapcům voda až tak moc nescházela a na vaření byla přivezena od PMS v barelech.   Sobotní památka Panny Marie - 19. 9. 2015

V sobotu 19. září byla další z pravidelných hájeckých poutí, kterou celebroval P. Milan Badal OP, farář z blízkých Hostivic. Počet poutníků byl asi sedmdesát. Po mši svaté, která všechny poutníky zahřála duchovně, následovala teplá polívka, která mnohé z věrných poutníků opět zahřála i zevnitř. Poté, co se všichni poutníci a háječští pomocníci rozešli, Vianney s poslední skupinkou, těsně před odjezdem zjistil, že v kuchyňce neteče voda. Vzápětí však taky zjistil, že ve sklepě východního křídla, v němž je umístěna historická vodárna a kde mělo být sucho, je vody víc než dost. Vytékala z prasklého potrubí vodního systému. Díky bratru Markovi se podařilo provizorně zastavit celý systém vodárny.   Církevní škola sester Voršilek - 16. 9. 2015

Ve středu 16. září do kláštera připutovala pátá třída z církevní školy od sester Voršilek z Prahy. Jejich asi hodinová prohlídka s odborným výkladem otce Vianneye je tak zaujala, že pak museli hodně pospíchat, aby v Chýni stihli vlak zpět do Prahy. Setkání kněží kladenského vikariátu - 15. 9. 2015

V úterý 15.  září se zde uskutečnilo setkání kněží kladenského vikariátu. Setkání jsme zahájili mší svatou, kterou celebroval otec biskup Karel Herbst. Při setkání se probíraly aktuality vikariátu a otec biskup nás povzbuzoval svou milou přítomností. o oběd se postaral náš bratr Mojžíš, který na tento den dostal volno od Panny Marie Sněžné a skvělou obsluhou nás hýčkal bratr Marek. Vše k jedinečné spokojenosti všech zúčastněných.   Hlavní pouť k Narození Panny Marie - 5. 9. 2015

Hlavní hájeckou pouť 5.  září k Narození Panny Marie letos celebroval slavný karmelitánský kazatel, Vojtěch Kodet. Tato poutní mše svatá měla svůj rekord v počtu poutníků. Něco mezi šesti a sedmi stovkami. Jistě k tomu přispěly nejen dva autobusy poutníků z Brna a Blažovic, ale například i skupinka motorkářů až ze slavné Kalwarie Zibrzidowske. Velká zahrada ve štěpnici se proměnila v jedno velké parkoviště. Ale i pěších poutníků po poutní cestě byly téměř dvě stovky. Bohatý program zaplnil všechny prostory a časy a ke spokojenosti poutníků končil až k večeru. Nechybělo ani bohaté občerstvení, které zajišťoval bratr Filip se svými husovickými farníky, ani loutkové představení, které opět zajišťovali manželé Kuschmitzovi ze Spořilova.


   Charismatické setkání NEW DAWN - 19. 8. 2015

Ve středu, 19. srpna, odpoledne začalo již třetí charismatické setkání NEW DAWN, které trvalo až do neděle. Přípravný tým byl v Hájku již od předcházející soboty a přes množství zmatků a nejistot, nic neponechal náhodě. Vše svěřil do moci Nejvyššího. i s vydatným deštěm, který skončil těsně před zahájením setkání, leč vzápětí vysvitlo slunce, které neslo všechny další dny setkání. Celkem se zúčastnilo asi 250 lidí, včetně rodin s malými dětmi. Na zahradě ve štěpnici byl předtím odbornou firmou postaven velký stan pro všechny účastníky. v něm probíhaly všechny modlitby, adorace, mše svaté, přednášky, modlitby za uzdravení i modlitby o vylití Ducha svatého a též se tam některé dny zpovídalo až téměř do půlnoci. Program se odvíjel každý den dlouho do noci. Účastníci si po příjezdu zase ve zmíněné zahradě postavili své stany, kterých bylo více než šedesát. Kromě stabilní skupinky, která přijela z Anglie a Skotka, byl jeden z kněží dokonce až z Bolívie. Počet zúčastněných kněží se od minulého setkání zvýšil snad až na dvacet, včetně s naším provinciálem, bratrem Jeronýmem, který toto setkání uzavíral velmi živou a zároveň slavnou nedělní bohoslužbou. k tomuto setkání se konečně podařilo do nově opravené věžičky namontovat zvon a po šedesáti pěti letech se v Hájku opět zvonilo.


   Pouť ke cti sv. Dominika - 8. 8. 2015

V sobotu, 8. srpna, měl provinciál Jeroným hájeckou pouť ke cti svatého Dominika a svého úkolu se zhostil velmi hezky. Přes téměř čtyřicetistupňový žár se zúčastnilo asi sedmdesát poutníků. Při mši svaté všichni vyhledávali stín.

   Velká brigáda - 1. 8. 2015

Na sobotu 1. srpna svolal P. Vianney velkou hájeckou brigádu na úklid všech prostor a všeho, co souvisí s klášterem, jako přípravu na nadcházející charismatické setkání. Celkem se zúčastnilo na třicet ochotných pomocníků, mužů i žen a práce se udělalo víc než dost. Hájecký rektor byl docela spokojený, až na to, že k večeru se spálil motor cirkulárky.   Pouť na svátek sv. Jakuba - 25. 7. 2015

V sobotu 25. července, na svátek svatého apoštola Jakuba, byla další z plánovaných poutních mší svatých, kterou sloužil P. Jakub Sadílek OFM, aby touto mší svatou zde oslavil svého řeholního patrona. Spolu s ním koncelebrovali nejen P. Vianney, ale i další františkánský kněz Korado, který pochází přímo z Číny, a který v tyto dny navštívil bratry v Praze. Bratr Korado svým původem i svou jemnou srdečností vzbuzoval pozornost všech poutníků, ale málo kdo si s ním mohl popovídat. Mluvil jen čínsky (trošku anglicky a italsky). Po poutním občerstvení následovala adorace s litaniemi ke svatému Jakubovi a požehnáním.


   Pouť na svátek sv. Benedikta - 11. 7. 2015

V sobotu 11. července, na svátek svatého Benedikta, patrona Evropy, se v Hájku konala další z poutních akcí. Mši svatou zde měl mít P. Karel Kunzl, který se ale na poslední chvíli ze zdravotních důvodů omluvil a tak ho statečně zastoupil náš P. Jan Nepomuk Svoboda OFM, který v rámci své dovolené zavítal i do Hájku, aby zde několik dnů pobyl. Rád přijal pozvání a v parném letním počasí, kdy všichni opět vyhledávali stín kláštera, sloužil mši svatou asi před sedmdesáti poutníky.


   Rodiny od Panny Marie Sněžné - 26. - 28. 6. 2015

Poslední červnový týden v Hájku, pod otcovským dohledem bratra Eliáše, pro změnu patřil zase rodinám od Panny Marie Sněžné. Zatímco maminky se staraly o svá batolata, otcové rodin propojili své síly a pracovali na zvelebování hájeckého areálu. Sekání trávy a úklid na patřičných místech je stále aktuální. Tráva totiž roste a roste a její plochy jsou nedohledné.


   Brigáda, křest, žehnání dopravních prostředků - 19.-21. 6. 2015

V pátek 19. června odpoledne přišlo několik brigádníků, aby připravili prostory k další pouti. Večer pak přijela deseti členná skupinka hluckých poutníků, v čele s tamním farářem otcem Josefem i s Vianneyovými rodiči, aby měli nejdříve společnou mši svatou a pak teprve večeři. v sobotu přes proměnlivě deštivé počasí přišlo a hlavně přijelo asi 120 poutníků. v průběhu mše svaté, kterou celebroval o. Eliáš a při které horlivě povzbuzoval všechny přítomné, též pokřtil malého Vašíka. Po mši svaté a po litaniích v loretánské kapli ještě kropil a žehnal asi padesát aut, několik kočárku, kol i hájecký traktor.   Spořilovská farnost - 12.-14. 6. 2015

Víkend od 12. do 14. června v Hájku patřil spořilovské farnosti, která pod křídly svých duchovních pastýřů, Jakuba a Petra Regaláta zde nejen pracovala, ale se i vzájemně více poznávala a prohlubovala svůj vztah k Panně Marii.
Než se klášter v Hájku stačil vzpamatovat ze spořilovského náletu, připutovali další poutníci. Tentokrát ze vzdáleného Slovácka, přímo z Hluku.    Závěr "Dnů víry" - 6. 6. 2015

Na závěr „Dnů víry“, v sobotu 6. června, mši svatou sloužil s velikou osobní zbožností stařičký kněz Jaroslav Ptáček O.Cr., a to, k Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Všichni poutníci tentokrát spíše vyhledávali stín v ambitu kláštera, než aby využívali pálivé sluneční paprsky.

   Navštívení Panny Marie - 30. 5. 2015

Poslední květnová sobota v Hájku patřila otci Michalovi, který s početnými poutní slavil titul tohoto místa, „Navštívení Panny Marie“ a takto, po „Noci kostelů“ zde s Pannou Marií a četnými poutníky vstoupil do „Dnů viry“.

   Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze - 28. 5. 2015

Nově zavedený svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, jsme v Hájku oslavili se seniory, kteří tradičně přicházejí a vzpomínají na svého dlouholetého faráře, našeho bratra Řehoře, který stál u zrodu této seniorské pouti.
   Vigilie seslání Ducha svatého - 23. 5. 2015

Vigilii seslání Ducha svatého jsme v Hájku opět svěřili Duchu svatému. Mši svatou s bohatým Božím slovem, paškálem, svěcením ohně a svícemi sloužil P. Vladimír Slámečka, za účasti asi sedmdesáti poutníků. Vše proběhlo bez účasti varhaníka, ale přesto jsme se zmohli na obstojné zpěvy. Pro vytrvalé poutníky byl připravený táborák se špekáčky.    Blažovičtí terciáři a farnost ze Střešovic - 16. 5. 2015

Následující víkend, od pátku až do neděle, patřil blažovickým terciářům, v čele s jejich duchovním asistentem bratrem Kapistánem. Nemohl chybět ani Vianney, duchovní otec celého společenství. V sobotu do Hájku připutovali na svou pravidelnou farní pouť též farníci ze Střešovic, ale bez svého faráře, který je dlouhodobě nemocný. Mši svatou pro obě skupiny sloužil Vianney, za jedinečné asistence bratra Kapistrána.    Maria, prostřednice všech milostí - 9. 5. 2015

V sobotu 9. května se konala další pouť, kterou měl v režii P. Daniel Janáček, premonstrát, který slouží v blízkých Řepích a Úhonicích. Tuto poutní akci předcházela opět celonoční adorace za Dny víry a za hájecké záležitosti.
    První májová - 1. 5. 2015

Tradiční mši svatou na prvního května sloužil jako obvykle bratr Filip. Pro určitou nepřízeň počasí připutovalo asi jen sto dvacet věrných poutníků. Přesto tato pouť měla jedinečnou slavnostní atmosféru a bratr Filip svým plamenným kázáním všechny hluboce oslovil. Mimořádnou květinovou aranžmá kaple a liturgických prostor si opět tradičně připravil Filip sám.

    Barokní pouť - 25. 4. 2015

Z iniciativy jednoho z profesorů a zároveň milovníků Hájku patřila první letošní pouť Pedagogické a Katolické teologické fakultě. Byla součástí dějin umění a filosofie. Studenti těchto fakult, pod vedením svého profesora, připravili tuto pouť v barokním provedení. v čele s obrazem Panny Marie nesené pod baldachýnem a s korouhvemi, za zpěvu barokních mariánských písní, putovala z Litovic v procesí asi stovka poutníků. Rektor poutního místa P. Jan M. Vianney, spolu s dalšími bratry Eliášem a Michalem a též i s děkanem teologické fakulty Prokopem Brožem, přicházející poutníky slavnostně přivítali u hlavní hájecké brány. Mši svatou celebroval P. Prokop Brož. Barokní pouti se zúčastnilo na dvě stovky poutníků. Po teplé polívce následovalo kulturní odpoledne s přednáškou o životě v Hájku i s přednesem zachovaných hájeckých barokních kázání. Celá poutní akce byla ukončena barokním divadelním představením o vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista. Vše bylo v režii studentů, kteří se dlouhodobě na tuto pouť připravovali.


    První letošní velká brigáda - 18. 4. 2015

Na sobotu 18. dubna byla do kláštera v Hájku svolána první velká letošní brigáda, kterou se měl celý areál prakticky odzimoval a připravit na poutní sezonu. Skupinka přátel přijela již v páteční předvečer, aby připravila vše potřebné na sobotní akci. v sobotu se pak zapojilo asi dvacet brigádníků, kteří s velkým elánem zametali, hrabali listí, sekali trávu, odváželi dříví na ohniště ve štěpnici, kde pak dlouho do noci měl bratr oheň co dělat, aby vše proměnil do popela, sestřičky od andělů umývaly všechna okna s naprostou precizností, že ani nebylo poznat, jestli jsou v rámech tabulky či nikoliv a podobně drhly i podlahy. v přízemí byla zprovozněna sociální zařízení a místnost na aranžování květin. Veškerá činnost byla podložena nejen výborným stravováním, ale i troškou modlitby.    Pražští skauti - 20. - 22. 3. 2015

Po delší pauze do Hájku připutovala skupinka asi deseti zodpovědných pražských skautů, pod vedením Honzy Martinovského, kteří využili víkend od 20. do 22. 3. k tomu, aby zde plánovali a hledali další možnosti svého skautského růstu.    Scholka - 7. - 8. 2. 2015

První únorový víkend se klášter Hájek naplnil skupinkou dětí od PMS, aby si zde, pod vedením bratra Eliáše a dalších zkušených dospělců, procvičovali své hlásky, aby pak jako scholka mohli čistě zpívat při mších pro rodiny s dětmi.

    První setkání v novém roce - 9. 1. 2015

Vykročení do nového hájeckého roku se uskutečnilo adorací, která začala v pátek 9. ledna večer a trvala až do sobotního rána. Ráno pak Vianney spolu s Jakubem sloužil první hájeckou mši svatou tohoto roku v Loretánské kapli. Na celonoční adoraci navázala první pouť, kterou zorganizovaly sestry boromejky z nemocnice pod Petřínem pro personál, zdravotní sestry a doktory, z nichž většina tvrdila, že jsou nevěřící… Pěší pouť vedl o. Jakub se sestrou Alvernou, a v ostrém protivětru putovali z Bílé hory až do Hájku, kde si všichni po mši svaté, kterou zase sloužil bratr Jakub a po skromném obědě, pochvalovali posvátnost hájeckého místa.


2014

    Poslední brigáda roku 2014 - 13. 12. 2014

Poslední letošní brigáda v Hájku se konala v sobotu 13. prosince. Bylo třeba klášter tak trochu zazimovat a společně poděkovat za celý uplynulý hájecký rok. Jako odměna pro některé odvážné pak byl výstup na lešení k nově opravené věžičce.    Uložení historických dokumentů do báně věžičky - 10. 12. 2014

Oprava hájecké věže zdárně pokračuje a jejím kulminačním bodem se stává uložení historických dokumentů do báně věžičky. Původní dvě zprávy byly po otevření z historických tubusů zdokumentovány a restaurovány, nově byla napsána šestistránková zpráva, která popisuje současnou dobu, život naší provincie a též stávající stav hájeckého kláštera. Původní dvě zprávy, doplněné o nové svědectví současnosti, byly za mrazivého počasí, ve středu 10. prosince, vloženy do nových schránek, schránky byly uloženy do makovice věže a ponechány budoucím generacím. Nad touto bání s dokumenty se tyčí již jen nově zhotovený kříž, který se stává znamením Božího požehnání do všech světových stran.


    Televizní dokument o Hájku - 30. 11. 2014

Hladinu zájmu o klášter v Hájku rozvířil v neděli, 30.  listopadu, dokument „Tajemství kláštera v Hájku“, který v hojně sledovaném odpoledním čase, v pořadu „Cesty víry“ odvysílala ČT 2. Dokument se věnoval modlitbě, osvětě i práci na zvelebení kláštera a taky, čím toto místo mění životy lidí.
    Seminář o modlitbě za uzdravení - 9. - 10. 11. 2014

V neděli 9. 11. večer v hájku začal dvoudenní seminář na jedno z nejožehavějších témat: o modlitbě za uzdravení a osvobození od zlého. Duchovním slovem provázel zkušený karmelitánský kněz P. Mgr. Antonín Marek Příkaský, O.Carm.    Holky ze scholky - 9. 11. 2014

Následující víkend od 7. do 9. 11. si vzal do své režie opět bratr Eliáš, který zde propojil soustředění scholky od PMS s obnovou polských sester od Andělů.
Holky ze scholky měly velmi široký program soustředění . Kromě pilného cvičení zpívání byl čas i na procházku po Hájeckém lese a hraní her u krbu.    Zakončení poutní sezony - 1. 11. 2014

Poutní sezonu jsme v hájeckém klášteře letos ukončili na slavnost Všech svatých. Slavnostní bohoslužbu pod širým nebem u severního ambitu i navzdory chladnému počasí sloužil dominikánský terciář P. Vladimír Slámečka za účasti asi sto padesáti účastníků, kteří se ničím nenechali odradit.
    Strašnická farnost - 25. - 28. 10. 2014

V prodlouženém víkendu od 25. do 28. října klášter Hájek využila strašnická farnost. Pod vedením několika obětavých farníků zde dvacet pět mládežníků prožilo nezapomenutelné chvíle.
    Brontosaurus - 17. - 19. 10. 2014

Následující víkend klášter v Hájku zase patřil Brontosauru. Mladí, převážně vysokoškoláci, opět dokázali, že se umí nejen bavit a radovat se ze života, formou nejrůznějších her, zpěvu a vzájemného přátelství, ale i jim záleží na poctivé práci a hledání smyslu života v hodnotách, které jsou často skryty.
    Ministrantská brigáda - 11. a 12. 10. 2014

Velkou hájeckou akcí byla opět již tradiční ministrantská brigáda, která se konala o víkendu 10. až 12. října. Třiatřicet chlapců z našich farností, kdy nejmenšímu snad ještě nebylo ani osm let, zde prožilo dobrodružství práce, her i zbožnosti. v Hájku je stále co dělat a pod vlivem nadšených mladých ministrantů toto místo opět více rozkvetlo.
    Slavnost sv. Františka - 4. 10. 2014

Na slavnost svatého Františka, v sobotu 4. října, byla slavena další poutní mše svatá k poctě našeho zakladatele. Mši svatou sloužil unhošťský farář P.Gabriel Riad Mulamuhič O.Cr. Při mši svaté P. Jan M. Vianney udělil svátost křtu pětileté Anežce a dvouletému Josefovi. Ať jsou stále krásnými Božími dětmi.
    Rodinný Hájek - 26. - 28. 9. 2014

Ve dnech od 26. do 28. 9. 2014 řada rodičů s dětmi, kteří se pravidelně zúčastňují mší svatých v 10.15 u PMS, odjelo na víkend do Hájku. Byla to "první vlaštovka" jejich společně strávených dní, aby se lépe mezi sebou poznali a hlavně spolu s bratrem Eliášem chtěli, aby se poznaly a spolu si hrály děti, které se vidí pouze na Mši svaté. Toto své společné přebývání nazvali "Rodinný Hájek" a pod dojmy všech zúčastněných se shodli na tom, že tento společně strávený víkend nebyl poslední.    Památka Panny Marie - 20. 9. 2014

Dne 20. září jsme slavili sobotní památku Panny Marie. Mši svatou celebroval hostovický farář P. Milan Badal OP. Ve své promluvě odkrýval tajemství víry, které se vztahuje ke vzkříšení těla a k věčnému životu.
    Setkání kněží kladenského vikariátu - 16. 9. 2014

V úterý, 16. září, se v klášteře v Hájku setkali kněží kladenského vikariátu, do něhož toto poutní místo náleží. v 9 hodin byla sloužena mše svatá a po ní se kněží i se svými technickými a ekonomickými administrátory přesunuli do tzv. „krbovky“, kde se již topilo a v bratském společenství, za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP, strávili pěkné a vzájemně povzbuzující setkání.
    Oprava věžičky - září 2014

Začátkem září se rozběhla velká stavební akce, obnova věžičky východního křídla. Po postavení lešení a sundání oplechování je vidět, že její stav je skutečně havarijní. v pondělí 15. září byl z věžičky sundán kříž, který již delší dobu hrozil spadnutím a zároveň byly z vrchní kopulky vyndány dvě olověné schránky s dokumenty, které pak byly týden na to v klášteře u Panny Marie Sněžné slavnostně otevřeny. Byly v nich uloženy dokumenty z roku 1942 a z roku 1905. Mezi jinými zajímavostmi byly i Národní listy z roku 1905 a na nich tužkou připsáno: „Jak se Vám asi nyní daří? Když my na světě byli, to Vám to bylo krásné! Ach jo, škoda, že musíme umřít. Slavíková Milada 15. 6. 1905“


    Setkání terciářů ze Staré Boleslavi - 12.-14. 9. 2014

Víkend od 12. do 14. září v Hájku dával bratr Eliáš duchovní obnovu svým terciářům ze společenství Stará Boleslav které vede jako duchovní asistent. V neděli pak dva z nich, při mši svaté v zaplněné loretánské kapli skládali profesi sekulárních františkánů.
    Narození Matky Boží Panny Marie - 6. 9. 2014

Narození Matky Boží Panny Marie je opět ve znamení hlavní hájecké pouti. Letos byl hlavním celebrantem P. Jan M. Vianney a spolu s ním bylo u oltáře ještě dalších sedm kněží, např. bratři Jakub a Eliáš, ale též i augustiniánský novokněz Josef, který pochází ze Slovenska, bratři kapucíni a také křížovníci. Kromě obvyklých poutníků byl poutní Hájek též cílem putující skupiny misionářů, které od úterka vedl br. Jeroným spolu s br. Jakubem, jako přípravnou akci na „Dny víry“ které se budou konat v Praze v květnu příštího roku. Tato asi dvacetičlenná skupinka dorazila vyčerpaná do kláštera v předvečer pouti, ale po vydatném občerstvení pak měla sílu v Loretánské kapli se opět modlit až dlouho do noci. v sobotu šestého září, krátce přede mší svatou, připutovala do Hájku více než osmdesátičlenná skupina pěších poutníků. v čele průvodu byl nesen kříž a korouhve, poutníci zpívali mariánské písně za doprovodu starobylých hudebních nástrojů. Velká část těchto poutníků šla celou poutní cestu ze Strahova, někteří se postupně přidávali cestou. Při mši svaté byla křtem svatým do církve přijata jedna z nejmladších účastnic hájecké pouti, malá Klárka. Celkem přišly asi čtyři stovky poutníků, převážně mladých lidí a zvláště mladých rodin s dětmi. Těmi se to jen hemžilo. Po mši svaté a litaniích bylo pro všechny připravené občerstvení. Jak tradiční hájecká polívka uvnitř, tak i bohatý bufet před klášterem. Odpoledne pokračovala pouť adorací před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní a opět slavnostním žehnáním na všechny světové strany. Slunečným počasím si Panna Maria umocnila sváteční atmosféru svých narozenin.


    Charismatická konference - 20.-24. 8. 2014

Velkou hájeckou událostí však byla charismatická konference NEW DAWN, pořádaná ve dnech od 20. do 24.  srpna. Organizátoři této duchovní obnovy nechali postavit velkokapacitní stan a vše bylo ve velkém stylu. Počet účastníků postupně narostl až na dvě stovky. v zahradě bylo postaveno asi čtyřicet stanů. Celá akce probíhala v návaznosti na modlitby, přednášky, adorace, zpovídání, až do modliteb za uzdravení a v otevřenosti na Ducha svatého, který tam mohutně vanul každý den až dlouho do noci. v závěru bylo uděleno velké požehnání Nejsvětější Svátostí Oltářní a to jak samotnému místu, tak i všem účastníkům a posléze i Praze a celému národu. Pro všechny účastníky to bylo velkým duchovním osvěžením.


    Pouť k Nanebevzetí Panny Marie - 16. 8. 2014

Tradiční pouť k Nanebevzetí Panny Marie sloužil jeden z prvních hájeckých průkopníků, stařičký P. Jaroslav Ptáček O.Cr., dřívější farář z Unhoště, do jejíž farnosti hájecký poutní areál náleží.


    Porcinkule - 2. 8. 2014

V sobotu 2. srpna jsme v Hájku oslavili františkánský svátek Porciunkule. Mše svatá byla slavena až k večeru v 18.00 hodin a přišlo asi 120 poutníků. Jedna rodina s dětmi však přišla již na klasickou jedenáctou hodinu, ale místo mše svaté jsme jim nabídli možnost se zapojit do přípravné brigády. Byli navýsost spokojeni. Mši svatou jim pak naprosto neplánovaně odsloužil odpoledne jeden kněz s několika svými přáteli, který jel okolo a zatoužil mít mši svatou u Panny Marie v Hájku. Slavnostní mši svatou sloužil náš bratr Filip Rathouský. S bratrem Kapistránem přijeli až z Brna. Po mši svaté byl zapálen oheň a opékaly se tradiční buřty. Všem chutnaly.
    Pouť na svátek svatého Jáchyma a Anny - 26. 7. 2014

26. července se konala další hájecká pouť ke cti rodičů Panny Marie Jáchyma a Anny. Mši svatou sloužil provinciál O. Jeroným František Jurka OFM. V promluvě všechny přítomné povzbudil krásným duchovním pohledem na rodinu. Přítomno bylo asi stovka poutníků velkých i malých.

    Pouť za internované kněze - 12. 7. 2014

V sobotu, 12.  července, byla další z poutí, tentokrát jsme při mši svaté vzpomínali zvláště na ty, kteří byli v Hájku v letech 1950 –  1953 internovaní. P.  Daniel Janáček O.  Praem. ve své promluvě zdůrazňoval hodnotu každého člověka, ze které vyplývá obdiv a úcta, jakou bychom si měli všichni navzájem prokazovat. Pronásledovaných křesťanů je však v současné době více, než kdykoli dříve.
    Pouť k neposkvrněnému srdci Panny Marie - 28. 6. 2014

V sobotu 28. června byla v Hájku slavena již osmá letošní poutní mše svatá, kterou podle plánu celebroval P. Jan M. Vianney. Po mši svaté k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které se zúčastnila asi stovka poutníků a kterou hudebně provázel chrámový sbor od křížovníků Wowes-Collegium, pod vedením prof. Fraňka a po slavnostních litaniích v loretánské kapli, bratr Eliáš před klášterem požehnal osm kočárků, několik kol, čtyřicet osobních automobilů a dva traktůrky.
    Scholka od Panny Marie Sněžné - 20.-22. 6. 2014

Víkend od 20. do 22. 6. patřil vznikající scholce od Panny Marie Sněžné, pod dohledem bratra Eliáše. Neděli pak ještě doplnili naši bratři karmelitáni z Liboce, kteří hájecké zázemí využili k setkání aktivních farníků, aby se u Panny Marie duchovně i programově posílili a povzbudili.
    Ze svátku sv. Antonína - 14. 6. 2014

Nezapomněli jsme ani na svatého Antonína a v sobotu 14. 6. náš bratr Michal Pometlo OFM, spolu s o. Vianneyem a p. Moulíkem, celebroval za účasti asi osmdesáti poutníků mši svatou k poctě tohoto našeho velkého menšího bratra, který v Hájku již řadu let spolu se svatým Františkem mimo jiné hlídá i hlavní vstup do zákristie.
    Návštěva spořilovské farnosti - 6 - 8. 6. 2014

Celý víkend kolem Svatodušních svátků (od pátku 6. 6. do neděle 8. 6.) patřil v Hájku spořilovské farnosti. Bratři Jakub a Petr Regalát se zde jako vzorní pastýři starali o početné společenství svých farníků, které nejen povzbuzovali k velkým pracovním výkonům, ale též s nimi a dalšími poutníky večer mohutně slavili svatodušní vigilii.
    Navštívení Panny Marie - 31. 5. 2014

V sobotu 31. května se konala pouť k titulu zdejší kaple, k Navštívení Panny Marie. Příprava na pouť začala jako obvykle již v pátek, tentokrát však s televizním štábem, který natáčel vše možné i nemožné pro připravovaný dokument ČT 2. i samotná poutní mše svatá, kterou sloužil P. Jakub Sadílek OFM, byla natáčena televizní kamerou. Snad se máme na co těšit.
    Sobotní památka Panny Marie - 24. 5. 2014

V sobotu 24. května se konala další hájecká pouť. Mši svatou sloužil P. Karel Kunzl, farář ze Smečna. Svým kázáním o vytrvalé modlitbě nás všechny povzbudil. Ani nepřízeň počasí poutníky neodradila. Díky prostorným ambitům se celý poutní program mohl odehrát v bezpečí.
    Pouť seniorů SFŘ Spořilov - 22. 5. 2014

Další akcí v Hájku byla tradiční pouť seniorů, která se konala v netradičním čase, ve čtvrtek 22. května kterou pořádá Místní bratrské společenství SFŘ při kostele sv. Anežky v Praze 4 – Spořilově. Mši svatou, která se vzhledem k pěknému počasí konala v ambitech poutního areálu sloužil pro více než 70 účastníků (z toho 38 pěších poutníků) otec Augustin Šváček, OFMCap. Po mši svaté obdržel každý účastník upomínku na tuto pouť – malou nástěnnou plastiku Madony. Na závěr se společenství poutníků (z Prahy, Kladna, Jílového, ale i Roudnice a Liberce) sešlo k vzájemné výměně informací při kávě a sladkostech.


    Pouť střešovické farnosti - 17. 5. 2014

V sobotu 17. května patřil Hájek střešovické farnosti, která si přes nepřízeň počasí udělala svou tradiční pouť a prožila zde krásné chvíle. Nejdříve byla v Loretánské kapli slavena mše svatá a po ní následovalo bohaté občerstvení v prostorách kláštera, ve kterých se pro jistotu od rána vydatně topilo v krbu. Střešovický farář P. Volfgang Horák O. Prem. se bohužel pro nemoc této pouti nemohl zúčastnit a tak ho zastoupil O. Vianney, hájecký rektor.


    Druhá poutní mše - 10. 5. 2014

Druhá poutní mše svatá byla slavena 10. května a hlavním celebrantem byl františkánský kaplan od Panny Marie Sněžně a stále ještě novokněz P. Eliáš Paseka OFM. Ve své promluvě s nadšením přiblížil Marii, jako Matku a prostřednici všech milostí. Odpoledne se v Hájku konala komentovaná prohlídka poutního místa zorganizována občanským sdružením „Poutní cesta“ pod vedením Dr. Kateřiny Pařízkové.


    Komentovaná prohlídka - 10. 5. 2014

    První májová - 1. 5. 2014

Ve čtvrtek 1. května začala nová hájecká poutní sezóna. Jako každá zdejší pouť musela být připravena již v předvečer, kdy skupinka věrných pomocníků s velkým nasazením čistila, zametala, uklízela, sekala trávu, zdobila Hájek květinami, vařila poutní polévku, ale také se společně modlila a těšila se na první poutní mši svatou, kterou již tradičně celebroval za účasti dalších kněží P. Filip Rathouský OFM. Účast byla i díky krásnému počasí hojná. Připutovalo na tři sta poutníků. Někteří poutníci se vydali na tuto pouť po staré poutní cestě, která začíná na Malovance, pěšky a celou asi sedmnácti kilometrovou trasu prošli s posvátnou bázní, za zpěvů a modliteb. Většina poutníků však volila snadnější způsob dopravy a přijela auty. Po slavností mši svaté pan Antonín Štětka prezentoval jím napsanou a vydanou knížku „Františkánský klášter Hájek a klášterní kaple Navštívení Panny Marie“. Tato knížka byla napsána s velikou vděčností Panně Marii za zázračné uzdravení a za stálou Boží ochranu. Všichni poutníci byli na místě obdarováni posvátností tohoto místa, které se vpisuje do otevřených srdcí Božím pokojem.
    Duchovní obnova terciářů z Krče 25. - 27. 4. 2014

O víkendu velikonočního oktávu od 25 do 27. 4. se v Hájku konala duchovní obnova krčského terciářského společenství. Duchovním slovem provázel P. Jan M. Vianney Dohnal OFM, který se snažil přiblížit jedinečnou osobnost Jana Pavla II tak, aby se i tato malá skupinka františkánů třetího řádu mohla z Hájku propojit se svatořečením Jana XXIII a Jana Pavla II a prožít velké působení Ducha svatého skrze tyto velikány na Petrově stolci.
    Ministrantská brigáda 4. - 6. 4. 2014

V pátek 4. dubna k večeru se v Hájku rozjela další víkendová akce, která se již stala provinční tradicí, a to ministrantská brigáda chlapců, kteří slouží jako ministranti v bratřími spravovaných farnostech. Prvotní pozvání této, dnes již tradiční akce, neslo titul: „Františku, jdi a oprav můj dům.“ Tentokrát se zúčastnilo asi dvacet chlapců – převážně z pražských farností od Panny Marie Sněžné a Spořilova a také z Liberce. Nosným programem byla modlitba, mše svatá a úklidové práce po zimě v klášteře a kolem kláštera. Chlapci upravovali blátivou cestu od brány navážením písku a štěrku na rozbahněná místa, uklízeli ambity, zametali před budovou, řezali a rovnali dříví, v zahradě se pálilo roští. Nejpopulárnějším bylo opět dění okolo ohně. Nezapomnělo se ani na fotbal a večerní táborák s klobáskami. Oporou setkání bylo několik dospělých ministrantů a neministrantů, protože většina zúčastněných chlapců byla v průměrném věku kolem deseti let. Práce se udělalo víc než dost.
    Děti z farnosti z Liboce 28. - 30. 3. 2014

O víkendu od 28. do 30. března bratři karmelitáni z Liboce opět proměnili zázemí kláštera srdečným setkáním dětí z jimi spravované farnosti v milosti naplněný čas u Panny Marie. Setkání bylo nabité radostnou atmosférou, kterou si účastníci, jak doufáme, přenesli po návratu i do svých domovů.
    Setkání vysokoškoláků z Liboce 7. - 9. 3. 2014

První postní víkend od 7. 3. do 9. 3. 2014 byl hájecký klášter obveselován vysokoškolskou mládeží z libockého společenství pod duchovním vedením otce Františka O. Carm.

    Setkání františkánů 16. 2. - 18. 2. 2014

Na setkání chlapců navazovalo další setkání tentokrát pouze bratří františkánů, kteří se zde pod vedením polského bratra Witoslawa Sztyka OFM, snažili rozpoznat důležitost trvalé formace a rozjímat o kladech a záporech společného života v komunitě.
    Chlapci, zájemci o františkánství 14. 2. - 16. 2. 2014

Víkend od 14. do 16. 2. patřil chlapcům, kteří se z nejrůznějších důvodů zajímají o františkánství. v programu setkání bylo jistě nejdříve osobní představení se a motivace k dalšímu poznávání svatého Františka a řeholního života, modlitby, práce a duchovní slovo. Setkání svou účastí obohatil jeden z nejstarších bratří provincie, bratr Benedikt (91 let), který se podělil o svědectví svého celoživotního povolání. Vrcholem setkání bylo putování do Prahy k Panně Marii Sněžné, kde v sobotu večer 15. února bratři ve velkém počtu slavili svátek tamních mučedníků Bedřicha a druhů, kteří byly v roce 2012 blahořečeni. Slavnostní bohoslužbu v zaplněném kostele sloužil kyjevský arcibiskup, františkán Petr Herkulán Malčuk OFM. Na závěr mše svaté o. arcibiskup všem zúčastněným požehnal novým relikviářem těchto mučedníků a ve slavnostním průvodu se všichni přesunuli k jejich hrobu, kde následovalo jejich uctění, byly čteny přímluvy o vyslyšení, které zde byly za minulý měsíc vloženy do schránky. Setkání pokračovalo v refektáři kláštera, kde o. arcibiskup vyprávěl o svém životě, o františkánech na Ukrajině a zvláště o náročné politické situaci, kterou tento národ nyní prochází.

    Dívčí scholka 31. 1. - 2. 2. 2014

Novou sezonu v hájeckém klášteře letos zahájila dívčí scholka, která obohacuje svými hlasy některé ze mší pro rodiny s dětmi ve františkánské farnosti Panny Marie Sněžné. Setkání dětí se svou sbormistryní Lucií, kuchařkou Zuzkou a pod duchovním vedením bratří Eliáše a Vianneye, se uskutečnilo ve dnech od 30. ledna do 2. února. Děti se zde učily nové písně ke mši svaté, modlily se a též si užily hodně legrace. Na svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.) bratři Vianney a Eliáš oslavili den zasvěceného života a výročí slibů.
2013

    Slavnost Krista Krále - 24. 11. 2013
    Brigády v listopadu 2013
    Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 2. 11. 2013
    Brigáda Brontosaurus - 19. 10. 2013
    Brigády v říjnu 2013
    Pouť k svátku sv. Františka - 5. 10. 2013
    Sv. Matouše - 21. 9. 2013
    Charismatická konference - září 2013
    Brigády v Hájku v roce 2013
    Nanebevzetí Panny Marie - 15. 8. 2013
    Panny Marie Andělské - Porcinkule - 2. 8. 2013
    Pouť za internované kněze - 13. 7. 2013
    Sv. Petra a Pavla - 29. 6. 2013
    Sobotní památka Panny Marie - 15. 6. 2013
    Svátek Navštívení Panny Marie - 1. 6. 2013
    Pouť seniorů - 23. 5. 2013

Další plánovanou poutí v Hájku byla pouť seniorů, která se konala 23.5.2013. Do malé loretánské kaple se na společnou Mši svatou sešlo kolem 70 osob. Byla to krásná pouť díků za ochranu Panny Marie.
    Vigilie seslání Ducha Svatého - 18. 5. 2013

Dne 18.5.2013 jsme v podvečerních hodinách slavili Vigilii seslání Ducha Svatého. Mši svaté předsedal sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub. Počasí nám přálo. A tak jsme slavili také při táboráčku.
    Ministrantská brigáda 10. - 12. 5. 2013

Ve dnech 10-12.5.2013 jsme se opět sjeli do Hájku na ministrantskou brigádu. Bylo nás opět kolem 40 lidí. V tomto složení se už dá pořádně zamakat. Naše brigáda byla navíc zpestřena návštěvou několika policejních jednotek spolu s pyrotechniky Policie ČR. Bylo to způsobeno nálezem staré dýmovnice ve sklepě kláštera ( v době nálezu jsme to samozřejmě nevěděli, tak jsme to pro jistotu nahlásili). Samozřejmě jsme byli za naši ostražitost odměněni pochvalou policistů. Společně strávený čas jsme vyplnili prací, úklidem, modlitbou, zábavou, povídáním atd. Už se těšíme na další brigádu a na všechny ministranty z našich farností.


    Sezóna v Hájku začala - 1. 5. 2013

A je to opět tady. Brána Hájeckého kláštera se po zimním spánku znovu otevřela a přijala do své náruče hájecké poutníky. a nebylo jich zrovna málo. Když bratr Filip, který měl celebrovat Mši svatou v 11 hodin uviděl kapli nabitou k prasknutí poutníky a doslechl se, že se jich asi ještě kolem 30 blíží hájeckou cestou, zavelel k přesunu k venkovnímu oltáři v bývalé kapli Panny Marie Pasovské. Tam jsme se už všichni v pohodě vešli. Po Mši svaté měl každý možnost posilnit se gulášovou polévkou a napečenou buchtou. Bohu díky za počasí a za hojnou účast. Jen tak dál.
Na viděnou na další pouti. ;-)))

2012

    Vigílie Seslání Ducha svatého - 26. 5. 2012
    Víkend v Hájku - 13. - 15. 4. 2012
    Pěší pouť z Berouna do Hájku - 9. 4. 2012


2011

    Dušičková pouť - 5. 11. 2011
    Hlavní pouť v Hájku - 10. 9. 2011
    Porciunkule v Hájku - 2. 8. 2011
    60. výročí kněžství P. Jaroslava Ptáčka O.Cr. - 9. 7. 2011
    Motorkáři z městečka Kalwaria Zebrzydowska ( Polsko ) - červen 2011


2010

    Brigáda - zazimování - v Hájku – 13.11.2010


2009

    Poslední pouť do Hájku – 7. 11. 2009
    Hlavní pouť do Hájku 5. 9. 2009
    Pouť farnosti Panny Marie Sněžné - 13. 6. 2009
    Pouť seniorů - 28. 5. 2009
    První mariánská pouť - 1. 5. 2009


2007

    Z poslední poutě - 6. 10. 2007
    Pouť Nanebevzetí Panny Marie a oslava 50. narozenin P. Jaroslava Kučery


2006

    Hlavní pouť - 9. 9. 2006 - příprava, slavení, paella
    Hlavní pouť - 9. 9. 2006 - dětské odpoledne
    Setkání evangelického sboru od Salvátora a farnosti P. M. Sněžné - 24. 5. 2006