Františkánský klášter v Hájku
Obětování svíčky sv. Anně

Ó přeblahoslavená matko, svatá Anno, v spojení té lásky a pobožnosti, s kterou tvá nejmilejší dceruška Maria Panna to nejsladší děťátko v očišťování svého Bohu Otci nebeskému obětovala, obětuji tobě tuto hořicí svíci, která ku poctivosti tvého outerního svátku narození a šťastné smrti před tímto tvým; svatým obrazem rozsvícená jest spolu také obětuji tobě mé hříšné srdce, rozpal je ohněm tvé lásky, aby tobě s vnitřní horlivou žádostí sloužilo až do konce života mého. Ach, nejmilejší matko, svatá Anno! Vinšoval bych, aby mé tělo v vosk, mé srdce v knot a duše má v plamen ohně se obrátila, chtěl bych sebe samého za živou svíci před tvým svatým obrazem rozžíti, a aby až do dne soudného ohněm lásky k tobě hořela a shořela. Ó vyvolená bábo Ježíše Krista, která jsi zde na zemi jako hořicí svíce v ctnostech a svátosti svítila a obcovala a nyní před trůnem Božím jako hořicí fakule svítíš a tvou jasností celé nebe okrášluješ a ozdobuješ, nechť také tento můj špatný dárek a láska k tobě se ti zalíbí, a jak dlouho tato svíce hořeti bude, tak dlouho pros a oroduj za mě u Boha všemohoucího, aby on mé srdce plamenem lásky své rozžíti a můj rozum světlem poznání svého milostivě osvítiti ráčil. Amen. Kdo by ale neměl svíce, ať se modlí třikráte Otče náš, nebo více.