Home / Rok 2012

Rok 2012

Provedené práce v roce 2012

• Obnova elektroinstalace jak v části kláštera, tak i ve sklepě a v poustevně
• Obnova studny svatého Antonína v poustevně
• Dvybudování vodovodního řádu z poustevny do objektu kláštera
• Postavení velkých kachlových kamen do kaple – bývalého refektáře
• Rekonstrukce zastřešení západního křídla (dotace Středočeského kraje)
• Restaurování poslední části hájeckého oltáře (velké kovové mříže)
• Obnova a repase několika oken a zhotovení vstupních dvoukřídlých dveří v obytné části kláštera
• Oprava části ohradní zdi

Akce v Hájku v roce 2012

• Poutní mše svaté v Hájku (14)
• Ministrantské brigády
• Duchovní obnovy
• Mládežnické brigády
• Víkendová akce „Brontosaurus
• Školní exkurze
• Plánované i náhodné prohlídky klášterního areálu
• Poustevnické pobyty bratří v klášteře
• Školní adventní koncert

Statistika

• křty 0
• svatby 1

 

Top