Home / Rok 2019

Rok 2019

Provedené práce v roce 2019:

Zahájena oprava fasády severovýchodního rohu kláštera.
Zahájeno venkovní odvodnění dešťových vod východního křídla.

Akce v Hájku:
Poutní mše svaté 14.
Koncert pro velvyslance z celého světa. První veřejná akce v nově rekonstruovaném refektáři
Charismatické setkání NEW DAWN
Formační setkání bratří
Ministrantské brigády
Duchovní obnovy
Terciářská setkávání
Brigády pro všechny generace

Školní exkurze
Plánované i náhodné prohlídky
Poustevnické aktivity bratří
Soukromé akce (svatby, oslavy narozenin atd.)

 

Top