Home / Rok 2018

Rok 2018

Provedené práce v roce 2018

Dokončená poslední část krovů a krytiny západního křídla a tím i po patnácti letech dokončená rekonstrukce střech, komínů, říms a svodů – za přispění dotace z Ministerstva kultury

Rekonstrukce první části východního křídla – refektář a čajová kuchyňka – za přispění dotace ze Středočeského kraje

Osazení kamenným ostěním vnitřní vstup do loretánské kaple

Projektová dokumentaci obnovovaných částí

Restaurování sošky Loretánské Panny Marie

Částečná obnova ohradní zdi

Postupné čištění lesního porostu

Akce v Hájku v roce 2018

Poutní mše svaté – 14

Charismatické setkání NEW DAWN

Formační setkání bratří

Ministrantské brigády

Duchovní obnovy

Terciářská setkávání

Brigády pro všechny generace

Školní exkurze

Plánované i náhodné prohlídky

Poustevnické aktivity bratří

Soukromé akce (svatby, oslavy narozenin atd.)

Statistika v Hájku v roce 2018

Křty                0

Svatby            2

Celkový počet sloužených mší svatých 90

Top