Home / Knihy o Hájku

Knihy o Hájku

Jako jabloň mezi lesními stromy

Pohled do dějin františkánského kláštera v Hájku
Napsal Vladimír Přibyl
Vydala Patria – společnost pro ocharnu kulturního dědictví v roce 2010

 

 

Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století

Autoři textů: Petr Alkantara František Houška OFM, Karel Beránek, Miloš Sládek
Vydala Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti v roco 2000

 

 

Poutní místo Hájek

s kaplí Loretánskou a klášterem františkánským
Otisk z díla: „Dr. Antonín Podlaha: Posvátná místa království Českého“, díl VII,
str. 230 – 254 Praha 1913

 

 

Loretánské kaple v Čechách a na Moravě

Napsal Jan Bulovský
Vydalo nakladatelství „Libri“ v roce 2000

 

 

Šéfe, znáte Želiv…?

Napsal P. Pavel Zíbal
Osobní vzpomínky kněze, který byl v roce 1950 internován nejdříve v Želivě a pak v Hájku

Poutník Chlumecký

Napsal Josef Holan
Vytištěno pro potřebu vydavatele po roce 1992
Svědectví kněze, který zde vypráví též i o své internaci v Hájku.

Františkánský klášter Hájek a klášterní kaple Navštívení Panny Marie

Napsal Antonín Štětka
Vydáno z vlastní iniciativy v roce 2013

 

 

Františkánský klášter v Hájku

Napsal Ginette Vachon
Fotokniha z návštěvy v roce 2015

Top