Home / Rok 2013

Rok 2013

Provedené práce v roce 2013

• Obnova osvětlení uvnitř i vně kláštera
• Restaurování vstupních dveří do kaple
• Různá opatření proti dřevomorce v loretánské kapli
• Obnova ohradní zdi v zahrádce svatého Antonína
• Odstranění dřevomorkou napadené prkenné podlahy a vyvezení suti až po klenbu sklepů
• Vymalování obytné části kláštera • Čištění okapů

Akce v Hájku v roce 2013
• Poutní mše svaté v Hájku (14)
• Charismatická konference
• Rohožková kapitula naší provincie
• Formační setkání kandidátů, postulantů i bratří v časných slibech
• Ministrantské brigády
• Duchovní obnovy
• Mládežnické brigády
• Brigády pro všechny věkové kategorie
• Víkendová akce „Brontosaurus“
• Školní exkurze
• Plánované i náhodné prohlídky klášterního areálu
• Poustevnické pobyty bratří v klášteře

Statistika

• křty 2
• svatby 0

Top