Home / Dotace Ministerstva kultury

Dotace Ministerstva kultury

„OBNOVA FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA HÁJEK v roce 2018“

Dotace MKČR – Program záchrany architektonického dědictví v roce 2018:

Finanční příspěvek MK: 1,300.000,00 Kč

Finanční spoluúčast Provincie OFM: 374 397,00 Kč

Náklady celkem: 1,674.397,00 Kč

Předmět díla:

– sanační úpravy západního křídla,

– dokončení obnovy na západním křídle kláštera v Hájku střešního pláště vč. doplňků střech (volských očí), tesařské a klempířské práce a výměna střešní krytiny.

Vyhodnocení a výsledky akce obnovy kulturní památky zařazené a dotované Ministerstvem kultury v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2018:

– Příčinou poruch na západní straně kláštera bylo letité zatékání vody do střešního pláště, říms a obvodových stěn, kdy vlivem povětrnosti došlo k rozpadnutí zdiva a stavebně-technický stav se neustále zhoršoval.

– Realizací akce obnovy došlo k celkové revitalizaci střešní konstrukce západního křídla kláštera a byl odstraněn havarijní stav západního nároží. Byla pozastavena degradace všech dotčených konstrukcí.

– Po více jak dvanáctileté postupné obnově střech kláštera byla díky finančním podporám ze státního rozpočtu (MK, krajský úřad Středočeského kraje) obnova střešního pláště františkánského kláštera v Hájku dokončena a bylo požádáno o kolaudaci stavby.

Poděkování patří všem, kteří na obnovu hájeckého kláštera finančně přispívají, či se jiným způsobem podílejí.

Top